Wizo – Women´s International Zionist Organization – är en opolitisk organisation som grundades i London 1920. Wizo stödjer och driver institutioner för omsorg och utbildning av kvinnor, barn och ungdomar i Israel.

Svenska Wizos har sex daghem som man sponsrar.

Fokus ligger på program för att uppmuntra barnen att upptäcka och utforska i en trygg och kärleksfull atmosfär. Både individuella lekar och aktiviteter i grupp med musik, kroppsrörelser, konst och sagor erbjuds. Ytterligare aktiviteter såsom rytmik, natur, motoriska aktiviteter och teater erbjuds också.

Dessutom sponsrar svenska WIZO en ”hotline” för kvinnor.

Svenska Wizo är också medlem i Riksdagens jämställdhetsråd.